Автомобилен Асистънс
Застраховката е предназначена за физически и юридически лица собственици на леки автомобили или товарни автомобили, които искат да бъдат напълно спокойни за своето пътуване или превоз на товари. Така вие получавате специализирана техническа и организационна помощ, предоставя информация и съдейства в случай на застрахователно събитие, което е причинило вреди на МПС и/или на водача и пътуващите в него лица.

Какво получавате?
►ремонт на пътя при ПТП или при техническа повреда, включително липса на гориво;
►репатриране на Застрахования и/или разходи за настаняване;
медицинско транспортиране;
►репатриране в случай на внезапна смърт;
►прибиране на дете/деца до 16 години останало/и без надзор;
►изоставяне на застрахованото МПС/Прекратяване на регистрация;
►доставка на резервни части;
►правна помощ – ако вследствие ПТП с участието на застрахованото МПС, водачът е подведен под юридическа отговорност;
►отключване, транспортиране, поръчване на дубликат на ключ;