Архивиране и управление на документи
Ние поддържаме и съхраняваме пълен архив на всички документи за МПС в процеса на неговата експлоатация (договори, застрахователни полици, талони, данъци и др.), което ни позволява да предлагаме на нашите лоялни клиенти най-подходящите решения в зависимост от историята на автомобила.