Годишен технически преглед - изисквания, документи

Годишен технически преглед - изисквания, документи

Може би по-точното наименование на техническият преглед не е „годишен“ а „периодичен“, защото някои превозни средства са длъжни да минават преглед два пъти в годината.

Леките автомобили трябва да преминават ГТП веднъж в годината.
Таксиметровите автомобили са длъжни да се явят на ГТП през 6 месеца.
Товарните автомобили на възраст над 10 години също са задължени да минават ГТП през 6 месеца.
Новите автомобили трябва да се явят за първи път на ГТП на третата година, като вторият преглед се извършва две години след първия (след петата година се явяват ежегодно).

ГТП е валиден до датата, написана в талона за преглед!

За преминаване на ГТП са ви необходими следните документи:
  • Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.
  • Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.
  • Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).
  • Документ за платен данък МПС.
  • Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.