Доброволно здравно осигуряване
Застраховка Доброволно Здравно Осигуряване покрива разнообразни здравни рискове . Ние от Ню Брокер сме се погрижили Вие да сте защитени от всички тях. Покритията са валидни за случаи на злополука и заболяване.

Здравноосигурителните покрития по тази полица са:
► Извънболнична медицинска помощ – включва прегледи и изследвания при свободно избран лекар;
► Болнична медицинска помощ – включва диагностика и лечение в стационарни условия в болници и клиники, медицински изследвания, манипулации и оперативно лечение;
► Подобряване на здравето и предпазване от заболяване – включва профилактични медицински дейности, свързани с ранно откриване на заболявания;
► Допълнителни здравни услуги и стоки – лекарствени средства за домашно лечение, помощни средства, санитарен транспорт и др.;
► Дентална помощ.