FlowLife
Живот на кредитополучателя
Застраховка Злополука на Кредитополучател е договор, при който застрахователят се задължава при настъпване на покрит риск в резултат на застрахователно събитие да изплати на банката дължимата от Вас сума. Ако част от кредита е погасен, обезщетение на банката се изплаща до размера на непогасената част.

Какво покрива застраховката Живот на кредитополучателя?
► Смърт в срока на договора;
► Трайна загуба на работоспособност от злополука или заболяване.
                                       
Централно управление – София
адрес: Бул.Драган Цанков №31А, ет.3, офис 8
тел: 02 423 23 30
мобилен тел: +359 878 566 511
viber: +359 878 566 511
whatsapp: +359 878 566 511
email: office@newbroker.bg

Форма за обратна връзка

Upload
Изпрати