Застраховка на земеделски култури
Застраховката на земеделски култури е предназначена за земеделски производители и фермери от цялата страна. Обект на застраховката са реколтата от земеделски култури: полски и зеленчукови; овощни, розови, черничеви градини; лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис, хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба, култури в парници и оранжерии.

Не подлежат на застраховане естествени и изкуствени ливади и пасища, гори и горски пояси, стари плододаващи и неплододаващи трайни насаждения и селскостопански култури в опитни полета за научни и експериментални цели, новозасадени и млади неплододаващи овошки, лозя, ягоди, малини, къпини и др., недаващи цвят растения като маслодайна роза, лавандула, хмел и др.

Застрахователна сума:
Застрахователната сума за всяка култура се договаря съобразно производствените възможности на съответния регион и изкупните цени на селскостопанската продукция. Застрахователната сума се определя при сключване на застраховката и не може да се променя по време на действие на полицата. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Отговорността продължава до момента на пълното прибиране на реколтата.

Стандартно застраховка на земеделски култури се сключва не по-късно от следните срокове:
► За измръзване и изтегляне – до края на ноември;
► до средата на юни за зеленчуци полско производство и тютюн;
► до края на май за всички други култури и рискове, без посочените по-горе.