FlowLife
Застраховка на сгради и домашно имущество
Имуществената застраховка защитава движимото или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели. Застраховайте Вашия дом и имуществото в него срещу кражба, пожар, земетресение, природни бедствия, ВиК аварии, наводнения, причинени от съседи, токов удар и късо съединение!

Недвижимо имущество
►Жилищни, стопански или производствени сгради
►Вили, офиси, търговки обекти
►Движимо имущество

Домашно имущество - обзавеждане, битова електроника, електроуреди
►Машини и съоръжения
►Офис оборудване
►Стопански инвентар
►Стоки

Специално имущество
►Съоръжения, трайно прикрепени към сгради
►Сателитни антени, слънчеви колектори
►Благородни метали – злато, сребро, платина
►Произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, кожени изделия
►Огради, гаражи и допълнителни постройки
Централно управление – София
адрес: Бул.Драган Цанков №31А, ет.3, офис 8
тел: 02 423 23 30
мобилен тел: +359 878 566 511
viber: +359 878 566 511
whatsapp: +359 878 566 511
email: office@newbroker.bg

Форма за обратна връзка

Upload
Изпрати