FlowLife
Застраховка на селскостопански животни
Обект на застраховката са всички видове животни, птици, риба и кошери с пчели – собствени, наети или предоставени за отговорно пазене на юридически и физически лица. Изискването е към датата на застраховката да са напълно здрави, осигурени с необходимия фураж, ветеринарно-медицински и зоопрофилактично обезпечени.
Централно управление – София
адрес: Бул.Драган Цанков №31А, ет.3, офис 8
тел: 02 423 23 30
мобилен тел: +359 878 566 511
viber: +359 878 566 511
whatsapp: +359 878 566 511
email: office@newbroker.bg

Форма за обратна връзка

Upload
Изпрати