Злополука гости на хотел
Застраховка Злополука на Гости на Хотели е подходящо да сключите (като собственик или управитле на хотел) за български и чуждестранни граждани, които пребивават във Вашите хотели, мотели, хижи или други средства за подслон, намиращи се на територията на Република България.

Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии – градини, басейни, външни барове.

Какви рискове покрива застраховката Злополука на Гости на Хотели ?
► Смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука;
► Медицински разноски вследствие на злополука и/ или общо заболяване;
► Разноски за репатриране.