Злополука учащи
Застраховка Злополука на Учащи е групова застраховка, която покрива групово застраховане на български и чуждестранни учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши). По тези условия се застраховат и децата и персоналът в детски градини и ясли.

Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.