Изкупуване на употребявани МПС
Ефективното управлението на фирмения автомобилен парк се проявява най-вече във вземането на навременно решение за подмяна на автомобилите в най-удачното време от неговия жизнен цикъл. Това може да бъде продикуване от множество фактори, както от технико-икономическо естество (когато например ремонтите на годишна база повишават себестойността на изминат километър), така и от финансово-счетоводни съображения (амортизации, данъци, изтичане на лизинг, редуциране разходите и други).

Разбира се, има и много други случаи от взимен интерес, при които можем на вземем решение на изкупуването на автомобила или да организираме неговата препродажба, като оформим всички необходими документи.

Свържете се с нас и ние ще направим безплатен оглед и експертна оценка на вашите фирмени автомобили, след което ще обсъдим възможностите за тяхната реализация.

Оптимална точка на смяна на автомобила

При придобиването на даден автомобил са направени определени разчети за срока на експлоатацията му, приблизително колко километри ще измине за този период и съответно какви разходи ще генерира.

Така, при добро управление и контрол на разходите от автопарк, може да прецени, кога натрупаните разходи за ремонти надвишават прогнозираните и себестойността за изминат километър се увеличава значително. Тогава се счита, че високите разходи за поддръжка на дадения автомобил не са оправдани и следва да бъде спрян от движение, подменен или продаден.