FlowLife
Карго (товари по време на превоз)
Предмет на застраховката са товарите по време на международни и вътрешни превоз и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспорта, за загуба и/ или повреда, която е пряка последица от рисковете, уговорени в застрахователната полица. Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида на превоза и дестинациите.
Централно управление – София
адрес: Бул.Драган Цанков №31А, ет.3, офис 8
тел: 02 423 23 30
мобилен тел: +359 878 566 511
viber: +359 878 566 511
whatsapp: +359 878 566 511
email: office@newbroker.bg

Форма за обратна връзка

Upload
Изпрати