Медицинска застраховка при пътуване в чужбина
Медицинска застраховка при пътуване в чужбина

Медицинската застраховка при пътуване в чужбина е доброволна застраховка и цели да осигури сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина.

Застраховката се сключва за граждани на Република България и важи за целия свят. Може да сключите медицинската застраховка за период от 1 до 365 дни, като някои застрахователи не позволяват сключване за период по-малък от 3 дни.

Какво покрива медицинстаката застраховка? 
►Медицински разноски – покрива разходите в случай на злополука, разноските за спешно зъболечение и хоспитализация.
►Медицинско репатриране – покрива разходите за транспортиране на застрахованото лице в Република България 
►Репатриране на тленни останки – покрива разходите по транспортиране на тленните останки на застрахованото лице на територията на България.
►Злополука – покритието смърт вследствие на злополука изплаща на наследниците на починалото застраховано лице размера на застрахователната сума, посочена в застрахователната полица. Покритието трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука изплаща обезщетение на застрахования, което представлява сума, съответстваща на процента загубена трудоспособност.
►Допълнителни услуги – покрива разходи за правна защита, покритие при загуба / кражба / повреда на личен багаж или лична карта, спасителни разноски, дневни пари за болничен престой и други.
Кои са предимства на застраховката?
►Спестявате пари в случай на злополука или неприятна ситуация
►Осигурявате си сигурност
►Спестявате грижи и ненужно напрежение
►Пътувате спокойно и с настроение