Монтаж на газови уредби
Оценка на целесъобразност от монтаж на газова уредба. Избор на подходящ модел, доставчик и организиране монтаж. Вписване промяната в голям талон, следене на гаранционни срокове.