Монтаж на GPS устройства
Ефективното управление на разходите на фирмения автопарк, предполага и внедряването на GPS система за навигация и контрол в наличните МПС, както и специализиран софтуер.