Моторни масла - видове.
29.06.2019 г.

Моторни масла - видове.

Един от най-важните компоненти в съвременните двигатели е моторното масло. Неговите функции не се свеждат само до „смазване“на двигателя. Моторното масло изпълнява множество функции и освен че намалява триенето и износването в двигателя, то отвежда топлината от триещите се части, уплътнява буталата в цилиндрите, отстранява нежеланите отлагания в него и не на последно място, предпазва двигателните компоненти от окисление и корозия. Според технологията на производство, моторните масла се делят на:

Минерални масла - създадени на изцяло на природна основа чрез процес на рафиниране.
Полусинтетични масла – създадени също от петролни продукти. Те се получават от най-чистития продукт на фракционирането на петрола – газта.Изчистени са от недостатъците на минералното масло и предлагат добро съотношение между цена и качество. Смесват се добре с минералните масла.
Напълно синтетични масла – получени в лаборатории, изцяло по химичен път, чрез разграждане на молекулите съставящи различни субстанции като зеленчуци и животинска мас, които след това и се рекомбинират с индивидуални атоми като се създават нови синтетични молекули. Този синтез е изцяло контролиран и по този начин се получава контролирано качество и чистота на съставките на маслото. Те са най-качествени и съответно скъпи. Не се смесват с минералните масла.
 

Едно от основните свойства на моторното масло е неговия вискозитет (гъстота) и промяната му при различни температури. Вискозитетният клас на моторните масла се определя съгласно общоприетия стандарт на SAE ( Дружество на инженерите от автомобилната промишленост). Според този стандарт маслата се разделят на летни, зимни и всесезонни. Най-предпочитани за нашите географски ширини са всесезонните масла.

Според вискозитета си най-разпространените класове масла биват:

Минерални: 10W-40, 15W-40. Дават основна защита при различни двигатели. При тях се налага по-честа смяна на маслото.
Полусинтетични: 5W-30, 10W-40, 15W-40. Дават по-добра защита на двигателя. Увеличено време от смяна до смяна на маслото.
Пълна синтетика: 0W-30, 0W-40, 5W-40. Намалено износване в резултат на по-здрав маслен филм, облекчен старт при ниски температури. По-добри показатели при високи температури на работа на двигателя, предпазва от образуване на нагар и отлагания.