застрахователна оценка
21.11.2019 г.

Ню Брокер е вашият доверен партньор за застрахователна оценка при сделка за кола

Ню Брокер е вашият доверен партньор за застрахователна оценка при сделка за автомобил. Като застрахователен брокер, ние сме вписани в официалния регистър на застрахователните брокери към Комисията за финансов надзор (КФН).

Ню Брокер ви напомня, че покупко-продажбата на автомобили вече става само след представена оценка на возилото от лицензиран застраховател. В документа трябва да бъде посочена данъчната оценка на колата, която е изготвена от застраховател или брокер. Самата оценка пък се изчислява по немската система „Шваке“, която се ползва и за изчисляване на застраховки „Каско“.

Целта е колите да не се продават на изкуствено занижени по документи цени, като така ще постъпват повече пари в бюджетите на местната власт. Досега масово колите се регистрираха на стойност до 500 лв. и така се избягват високите местни данъци и нотариални такси за прехвърлянето му. След промените обаче тези практики се пресичат. Така според новите изисквания само 349 брокери на застрахователи в цялата страна могат да издадат нужния за продажбата документ.

Преди това оценка можеше да се дава и от търговски брокери, които често я занижавали, като по този начин ощетявали общината, обяснява председателят на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара Димитър Танев. Измененията, чрез които се постига реална оценка на автомобилите, ограничава възможността за злоупотреби.
Напоследък случаите на занижени оценки са намалели, коментира заместник-председателят на Нотариалната камара Луиза Стоева. Единственото искане за законодателна промяна, което бихме могли да имаме, е да се въведе единна рамка за оценяване на автомобилите - да няма значителна разлика между колите от една марка и с еднакви характеристики, обясни тя.

В резултат на нововъведенията и надзора от Нотариалната камара се постига по-голяма събираемост на данъците, заяви председателят на камарата Красимир Анадолиев. Контролът за правилното изпълнение на процедурите по покупко-продажба на автомобили, налаган от нотариусите, постъплението на данъци се увеличава и съответно бюджетът за социални придобивки на общините се разраства.

Идеята на нововъведението е шофьорите с повече нарушения да плащат повече, а изрядните - по-малко. Работната група предлага две алтернативни скали за бонус-малус: едната с 15 (петнадесет класа) при базов "неутрален" клас 6, пет класа "бонус" и девет класа „малус“. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 23% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас е с увеличение от 400%. Втората скала съдържа 20 (двадесет класа) при базов "неутрален" клас 8, седем класа "бонус" и дванадесет класа "малус". При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 25% от базовата премия, а в най-утежняващия "малус" клас също е с оскъпяване от 400%. Максималният малус, вдигащ цената на полицата четири пъти, ще позволи по-големи отстъпки в бонус класовете, смятат авторите на документа. И двете предложени скали са разработени от консултанта и на база на изчисления индекс на издръжливост са сред най-балансираните от всичките единадесет предложени варианта. Така „вратичката“, при която собственикът препродава фиктивно колата си, за да избегне негативната оценка, ще бъде обезмислена.