За нас

Ние сме екип от професионалисти, с 10 години опит в предоставянето на различни видове застраховки, съобразявайки се с индивидуалните нужди на всеки клиент.

Ние обръщаме изключително внимание на обслужването по време на действие на застрахователните договори.
Ние разполагаме както с експерти по ликвидация на щети, така и с вещи лица и юристи, готови да окажат съдействие на клиентите ни.

Ние сме лицензиран застрахователен брокер. Това означава, че нашата дейност се контролира от Комисията за Финансов Надзор. Ние сме задължени да спазваме определени правила, които са създадени да защитават Вашите интереси.

 

Да предоставяме качествено, ефективно и надеждно обслужване на клиентите ни базирано върху експертно мнение, натрупано от дългогодишния ни опит и непрекъснато усвояването на нови знания. Ние работим за своя клиент, не сме обвързани или зависими от финансови институции, застрахователни компании или фирми. С клиентите си установяваме дългосрочно партньорство, защото знаят, че могат да разчитат на нас.
Нашата визия е да се превърнем в лидер в предлагането на комплексни услуги, развивайки нови технологии и иновативни решения – предпочитан и партньор на хората, на малки, средни и големи компании от всички икономически сфери.
Ние работим за своя клиент, не сме обвързани или зависими от финансови институции, застрахователни компании или фирми.  С клиентите си установяваме дългосрочно партньорство, защото знаят, че могат да разчитат на нас. Поддържаме репутацията на нашите клиенти и конфиденциалност към техния бизнес.
Непрекъснато да обновяваме нашите услуги, да запазим и утвърдим репутацията си като честни и отговорни партньори, отнасяйки се с уважение и грижа към нашите клиенти и техните потребности. Да бъдем там, където сме необходими –в нужното време и на точното място!
Предлагаме високо ниво на обслужване; офериране, анализ на нуждите,продажба на застрахователни полици, следпродажбено обслужване. Осигуряваме комплексни услуги с устойчиво качество, като се стремим да осигурим сигурност и ефективност за вашия бизнес, спестявайки време и средства. 

 
Ползвайки нашите услуги, Вие получавате:
        ► Професионализъм
        ► Възможност за избор
        ► Надеждност
        ► Изгодни условия
        ► Индивидуален подход