Обслужване

В НЮ БРОКЕР държим на нашите клиенти. Затова предлагаме следното обслужване:

► Консултация при застрахователни казуси;

► Асистенция при ликвидация на щети;

► Анализиране на вече сключени застрахователни полици;

► Консултиране относно застрахователни покрития, суми, специално договорени условия при корпоративни застраховки;

► Консултиране за индивидуални оферти;

► Записване на час в сервиз и транспорт до сервиза;