Обща Гражданска Отговорност

Обща Гражданска Отговорност

Застраховката покрива отговорността на юридическо лице или физическо лице, който е търговец пo смисъла на Търговския закон, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, пpи осъществяване на стопанската му дейност, описана в застрахователния договор, в рамките на територията на валидност на полицата.