Основни маркировки по гумите
01.04.2019 г.

Основни маркировки по гумите

Има различни системи за маркиране размера на гумите. Разликата в маркирането спомага за отличаване на различните видове гуми. Маркирането на размера може да се третира по същия начин като номерата на детайлите в автомобила.

Позиция 1 – Широчината на профила на гумата е линейното разстояние в милиметри между най-изпъкналите точки на страниците на напомпана гума, без да се включват обозначенията (маркировките), декорациите, защитните пояси или джантите.

Позиция 2 – Височината на профила е половината от разликата между общия диаметър и номиналния диаметър на джантата. В процеса на развитието си, профилът на гумите се е изменял от почти кръгъл към по-плосък и по-широк. Това е довело до изменение на пропорционалното (аспектното) съотношение (A/R) на височината на профила, което от 100% е станало 70%, 60%, 50% и дори по-малко.

Позиция 3 – Радиалната конструкция на гумата се обозначава с буквата “R” в маркировката за размера върху страницата на гумата.

Позиция 4 – Номиналният диаметър на джантата.