Отмяна на пътуване

Отмяна на пътуване

 

Това е доброволната застраховката, която покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахования и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.

 

На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

 

Покрити рискове

► Отмяна или прекъсване на пътуването
► Закъснение или отмяна на самолетен полет
► Смърт на застрахования
► Злополука или заболяване на застрахования
► Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования
► Усложнения при бременност на застрахован
► Смърт, опасност за живота или хоспитализация.