Подготовка на документи за нотариално изповядване, представителство