Подготовка на документи за нотариално изповядване, представителство
Като наши клиенти ще ви консултираме както за необходимите документи за нотариално производство, да ви представляваме и на сделката при нотариус, така и на последващите административни процедури в КАТ и Общините.