Предприятия, търговски обекти и офиси

Застраховката е предназначена за производствени предприятия, магазини, складове, селскостопански обекти, обекти на държавната и общинска администрация, образование, здравеопазване и др. на действителна стойност до 1 000 000 лв.

Недвижимо имущество – офиси, търговки обекти, производствени сгради
Движимо имущество – офис-оборудване, машини и съоръжения , стопански инвентар, стоково-материални запаси.

Тази застраховка гарантира защита на производствени активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от рисковете, изброени в Основни и Допълнителни покрития.

Офиси и търговски обекти
Тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.