Преминаване на ГТП
Следене на периодичността за преминаване на Годишен Технически Преглед (ГТП) в зависимост от законните изисквания. Организиране на ГТП според изискванията при най-добри условия.