FlowLife
Преминаване на ГТП
Следене на периодичността за преминаване на Годишен Технически Преглед (ГТП) в зависимост от законните изисквания. Организиране на ГТП според изискванията при най-добри условия.
адрес: Бул.Драган Цанков №31А, ет.3, офис 8
тел: 02 423 23 30
мобилен тел: +359 888 976 440
email: office@newautoservices.bg 

Форма за обратна връзка

Upload
Изпрати