Регистрация и пререгистрация на МПС
При покупката на МПС възникват редица задължения във връзка с регистрацията му. Те се различават в зависимост от това дали се купува МПС нов внос или не. Ние предоставяме на нашите клиенти всички услуги, свързани с регистрацията на МПС, като им спестяваме време, необходимо за основната им дейност.