Сервизно-ремонтен мениджмънт на автопаркове
                                                    
Независимо от това дали предстоящият ремонт е по заведена щета или при други обстоятелства, ние можем да ви предложим цялостен сервизен мениджмънт – от възникване на необходимостта от ремонт, неговото организиране и провеждане с последващ контрол по изпълнението на качеството на извършените дейности.