Сервизно-ремонтна дейност при отстраняване на щети
В зависимост от конкретния случай, една щета може да бъде заведена по застраховка гражданска отговорност или каско. Ние оказваме пряко съдействие при настъпване на застрахователно събитие, както при правилното й завеждане, така и при осъществяване на контакт със свързаните спрямо конкретния случай инстанции – КАТ, СДВР, Застрахователна компания, Пожарна безопаност и други. При необходимост можем да организираме репатриране на автомобила (ако не е налична съответната услуга от Застрахователната компания).

Щетите по застраховка Гражданска отговорност се обработват по експертна оценка и няма да можете да се възползвате от сервиз на застрахователната компания. Експертната оценка се изчислява по предварително приета и утвърдена от всяка застрахователна компания методика. В случай, че имате сключена застраховка Каско, можете да се възползвате от услугата Ремонт в доверен сервиз. При Каско, в случай на щета, застрахователят предлага списък със сервизи. Ние ще ви съдействаме при избора на най-подходящия. В случай, че автомобилът е нов (най-често до 3 години) или условията на застраховката позволяват това, може да се използва сервиза на официалния вносител на съответната марка автомобил. Принципно, за коли над 3 години ремонтът се извършва в другите сервизи, с които застрахователят има сключен договор.

След представянето на всички необходими документи, се издава възлагателно писмо от застрахователната компания към съответния сервиз. След това, може да започне ремонта. Ние ще се уверим, че ремонтът е извършен коректно или, в противен случай, ще защитим вашите интереси до отстраняване на неизправностите. Цялостната ремонтна дейност приключва с представянето на автомобила за оглед от застрахователя. Наш ангажимент е да проследим спазването на това важно изискване, както и възможната необходимост от дозастраховане на автомобила.