Сервизно-ремонтна дейност при отстраняване на щети