Финансиране на дейността чрез застраховане
В сътрудничество с търговските банки застрахователите предлагат схеми, по които клиентите могат предварително или текущо да финансират дейността си:
► предекспортно финансиране на експортната дейност;
► следекспортно финнасиране по реализиран износ или продажби на територията на България.

Сключената полица срещу търговски или политически риск може да се прехвърли в полза на трето ползващо лице, обикновено търговска банка. На тази база тя финансира фирмата няколко дни след продажбата. Така фирмите практически почти елиминират периода на отсрочване на плащането, като едновременно с това осигуряват по-голяма ликвидност на активите си.