Хомологация и преустройства на МПС
Някои модели МПС имат производствена хомологация. В други случаи, когато това е целесъобразно ние предоставяме комплексна услуга по преустройство на автомобила, представянето му пред сертификационните органи и подаване на документи в ИААА, както и  последващото вписване на промяната в талона на МПС - то в КАТ.